Vastuvõtt

Erialad

VIKK pakub õppimisvõimalusi igas vanuses ja haridusega õppida soovijale. Õppida saab metallitööd, puiduerialasid, kokandust, teenindust, autondust, auto- või bussijuhtimist, ehitust, elektrikuks, hoonete tehnosüstemide ehitust, pehmemööbli valmistamist, mööbli-, puit- ja kivihoonete restaureerimist - valida on 35 eriala hulgast.

Vaata VIKKi virtuaaltuuri SIIT.

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi saab VIKKis sõltuvalt valikust omandada 2., 3., 4. ja 5. taseme kutse.

Vaata https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus

Õppida on võimalik statsionaarses (päevane õpe), mittestatsionaarses (kaugõpe) või töökohapõhises õppes. Õppimisvõimalused on ka haridusliku erivajadusega õppijale, vaegkuuljatele.

Täpsem selgitus asub iga eriala kirjelduse juures.

Veoautojuht

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTase
ÕppeliikkutseõpeÕppevormmittestatsionaarne õpeEeldus alustamisekskeskhariduse omandanud õppur, kelle tervislik seisund võimaldab juhtida C-kategooria sõidukit ja kes omab B-kategooria juhtimisõigustÕppeaeg6 kuudTase4
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTase
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTase

ESITA AVALDUS

Eriala lühitutvustus:
veoautojuht tegeleb C- ja CE-kategooria sõidukite juhtimisega, tunneb kaubaveoga seonduvat seadusandlust ja dokumentatsiooni ning koorma kinnitamise põhimõtteid.
Töö eeldab tervislikku seisundit, mis lubab töötada C- ja CE-kategooria sõidukijuhina, ja suhtlemist klientide ja kaastöötajatega.
Valikainetena on võimalik omandada teadmisi D-kategooria juhtimisõiguse, koormalaadimise, keevitamise, lukksepatööde tehnoloogiate kohta.

Meie pakume
kaasaegset õpikeskkonda ja autoparki (Mercedes-Benz veoautod ja bussid), korralikku õpilaskodu, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust tegeleda hobidega.

Teilt ootame
huvi autode vastu ning soovi omandada uusi teadmisi ja oskusi.

Pärast kooli 
ootavad sind autovedusid tegevad ettevõtted nii Eestis kui Euroopas.

Jaan Mätas