Viljandi Kutseõppekeskus sai kutsevaliku õppekava rakendamiseks toetust Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ („Local Development and Poverty Reduction“ (EE-LOCALDEV)) väikeprojektide taotlusvoorust. 

Projekti “Kutsevaliku õppe rakendamine Viljandi Kutseõppekeskuses” kogumaksumuseks on 166.680€. Projekt kestab 30 kuud, mille jooksul luuakse 36 õppekohta. Avame selle aja jooksul 5 rühma - nii 10-kuuse  (60 EKAP), mõeldud ennekõike hariduslike erivajadustega õppijate jaoks, kui ka 5-kuuse õppeajaga (30 EKAP). Rahastuse abil saame tegeleda õppetöö kvaliteedi tõstmisega, arendada õppekava ja koolivälist koostöövõrgustiku ning tasustada õpetajate ja juhendajate töö, katta tööriiete, materjalide jm kulu, toetada koolisisest tugivõrgustikku erinevate koolitustega ning korraldada temaatilisi üritusi õppekava tutvustamiseks.

Kutsevaliku õppe eesmärk on pakkuda noortele täiendavaid võimalusi erialavalikul. Sihtrühmaks on kuni 25-aastased noored, kes ei tea, mis erialal nad soovivad elus töötada; kes pole pärast põhikooli lõppu läinud edasi õppima ega tööle; kes on kutseõppe või gümnaasiumi katkestanud; kes on erivajadusega või kes on välismaalt pärit. Meie eesmärgiks on, et vähemalt pooled õppel osalenutest on programmi lõppedes asunud õppima kutseõppes esmaõppe õppekaval või suundunud tööle.

Kutsevaliku õpe on Vana-Võidus õpetamisel teist õppeaastat ja seni on õpe hästi vastu võetud. Noored saavad tutvuda mitme eriala õpingutega, saavad jõukohast individuaalset ettevalmistust karjäärivalikute tegemiseks, osaleda erinevatel õppekäikudel ja grupi ühistegevustes, tutvuda õppimisvõimalustega teistes kutseõppeasutustes, tegeleda vabatahtliku tööga. Üldainete õpingute ja praktiliste tegevuste vaheldumine annab õppijale mitmekesisuse.

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Cooperation and projects
Saki järjekord: 
1