Projekt puudutab koka eriala. Praegu on võimalik kandideerida. Partnerriigiks Prantsusmaa.

projekti koordineerib Tartu KHK.

Õpilaskandidaadid saavad olla täisealised, ja alates II kursus, ka sesoonõppest.

Saada e-mail oma kandideerimissooviga projektijuht Tiiu Vaher`ile: tiiu.vaher [at] vikk.ee

Lisainfo Siseveebis.

18.dets.2015

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Cooperation and projects
Saki järjekord: 
93