Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatud projektiga „Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa kutseõppeasutuste baasil“ lükkavad koolid hoogsamalt käima täiskasvanute karjääri- ja õpinõustamise.
Selleks, et paremini toime tulla pidevalt muutuval tööturul, omada infot töö- ja õppimisvõimaluste kohta, osata ennast tööturul turustada, on täiskasvanul vaja teadmisi ja oskusi ning kaasaegset õpi- ja karjäärinõustamist. 

Projekti raames:

 • töötatakse välja karjääriõppe õppekava täiskasvanutele 
 • pakutakse karjäärikoordinaatorite poolt projektis osalevates kutseõppeasutustes õpi- ja karjäärinõustamisteenust 
 • viiakse läbi piirkonna elanikele kursused karjääriplaneerimisest

  Projekti tegevused viiakse ellu aprillist 2011 kuni märtsini 2013 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli eestvedamisel, projektijuhiks on Marika Luik. Projekti partneriteks on Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool, Valgamaa Kutseõppekeskus, Räpina Aianduskool, Vana-Antsla Kutsekeskkool ja Võrumaa Kutsehariduskeskus. Koostööd tehakse SA Innove karjäärikeskuse ja Tartu Kutsehariduskeskuse ning teiste kutseõppeasutustega, samuti Soomes karjääri- ja õpinõustamist pakkuva, Suomen Tyokonsultointi OY-ga Helsinkis. 
  Projekti tulemusena pakutakse Lõuna-Eestis kokku ligi kolmele tuhandele Viljandi-, Võru-, Valga- ja Põlvamaa elanikule õpinõustamis- ja karjääriplaneerimisalast teenust. Koolituskursuste info leiate ja registreerumine avaneb kutseõppeasutustes juba selle aasta kevadel – aprillis – mais, karjäärikoordinaatorid alustavad nõustamist 2012.a. alguses. 

  Kadri London
  VÜKK-i täiskasvanute koolitusosakonna juht
  kadri [at] vykk.vil.ee
  5193 1391

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Cooperation and projects
Saki järjekord: 
99