Important

Avatud on talvine vastuvõtt kutsevaliku õppesse 17. November Marge Hein

18.detsembrini saab esitada sais.ee keskkonnas avaldusi kutsevaliku õppekavale õppima asumiseks.


Jaanuaris alustab õppetööd 5-kuulise õppeajaga kutsevaliku õppegrupp.

See on õpe noorele, kes ei tea, mis eriala talle sobib. Mõne kuu jooksul on võimalik tutvuda erinevate erialadega, et jõuda endas selgusele. Õpingud algavad jaanuaris, kuid liituda saab ka jooksvalt.

Vastuvõtt on avatud sais.ee keskkonnas.

Mis on kutsevaliku õpe?

See on kutseõppeks ettevalmistav õpe. Õppetöö käigus saadakse erinevaid erialaseid algteadmisi ja kogemusi, mis aitavad teha edasise õppimise otsust. See annab lisaks valmisoleku õpingute jätkamiseks ka valmisoleku tööturule siirdumiseks.

Uuri lähemalt kutsevaliku õppe blogist.

Kutsevaliku õppesse saavad kandideerida moored:

  • kes ei ole lõpetanud põhikooli aga on 17- 25 aastane,
  • kes on lõpetanud põhikooli aga ei tea, mis eriala Sa õppida tahaksid,
  • kes on katkestanud õppe kutsekoolis või gümnaasiumis,
  • kelle tervislik seisund piirab Su valikuid ning Sa ei tea, mis Sulle töö - ja karjäärimaailmas üldse sobib (HEV õppija),
  • kes ei tööta ega õpi. 

Milline on õppetöö?

Õppetöö toimub esmaspäevast reedeni ning praktiline ja teoreetiline tegevus on vahelduses ja mahuliselt tasakaalus. Tähtis osa õppes on osalemine erinevate erialade praktilistes tundides, karjääriplaneerimine, suhtlemine, liikumine ning individuaalsed kohtumised tugispetsialistidega.

Tundub huvitav ja tahad veel küsida, siis info saad: 

sotsiaalpedagoog Maili Mäehunt: maili.maehunt@vikk.ee, tel.: 56291078

grupijuhendaja Ülle Kramer: ulle.kramer@vikk.ee, tel: 56877910

Jaanuaris alustab õppetööd 5-kuulise õppeajaga kutsevaliku õppegrupp.

See on õpe noorele, kes ei tea, mis eriala talle sobib. Mõne kuu jooksul on võimalik tutvuda erinevate erialadega, et jõuda endas selgusele. Õpingud algavad jaanuaris, kuid liituda saab ka jooksvalt.

Vastuvõtt on avatud sais.ee keskkonnas.

Mis on kutsevaliku õpe?

See on kutseõppeks ettevalmistav õpe. Õppetöö käigus saadakse erinevaid erialaseid algteadmisi ja kogemusi, mis aitavad teha edasise õppimise otsust. See annab lisaks valmisoleku õpingute jätkamiseks ka valmisoleku tööturule siirdumiseks.

Uuri lähemalt kutsevaliku õppe blogist.

Kutsevaliku õppesse saavad kandideerida moored:

  • kes ei ole lõpetanud põhikooli aga on 17- 25 aastane,
  • kes on lõpetanud põhikooli aga ei tea, mis eriala Sa õppida tahaksid,
  • kes on katkestanud õppe kutsekoolis või gümnaasiumis,
  • kelle tervislik seisund piirab Su valikuid ning Sa ei tea, mis Sulle töö - ja karjäärimaailmas üldse sobib (HEV õppija),
  • kes ei tööta ega õpi. 

Milline on õppetöö?

Õppetöö toimub esmaspäevast reedeni ning praktiline ja teoreetiline tegevus on vahelduses ja mahuliselt tasakaalus. Tähtis osa õppes on osalemine erinevate erialade praktilistes tundides, karjääriplaneerimine, suhtlemine, liikumine ning individuaalsed kohtumised tugispetsialistidega.

Tundub huvitav ja tahad veel küsida, siis info saad: 

sotsiaalpedagoog Maili Mäehunt: maili.maehunt@vikk.ee, tel.: 56291078

grupijuhendaja Ülle Kramer: ulle.kramer@vikk.ee, tel: 56877910