Vahel võib olla raske oma tulevast eriala või ametit valida. Valikuid on palju, infokülluses raske orienteeruda ning nii võib tekkida kartus, et valitakse endale sobimatu eriala. Et valiku tegemine oleks kergem ja läbimõeldum, on ellu kutsutud kutsevaliku aasta, mille eesmärk on vähendada kutsekoolides õpingute katkestamist ning toetada õppija sujuvat üleminekut põhikoolist edasisele haridusteele või tööturule.

Kuni ühe-aastase programmiga toetatakse õppurite üldoskuste arendamist ning sobivate erialavalikute tegemist. Õppuritele pakutakse karjääriõpet, -infot ja -nõustamist, praktilist kutseoskuste õpet, et erialadega paremini tuttavaks saada ning vajadusel ka tasandusõpet põhiainetes (matemaatika, eesti keel, võõrkeel). Lisanduvad vajalikud tugiteenuseid nagu psühholoogiline jm nõustamine ning silmaringi laiendavad tegevused nagu õppekäigud jms.

Valikuaasta sihtrühm on

- noored, kes pole pärast põhikooli lõppu läinud ei edasi õppima ega ka tööle;

- kutseõppe ja gümnaasiumi katkestanud;

- erivajadusega ja välismaalt pärit noored;

Tundub huvitav? Uuri täpsemalt ja küsi infot:

Language
Estonian
Field: 
KUTSEVALIKU AASTA
Kontaktid: 
Contact title: 
Maili Mäehunt
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕppetaseVastuvõtt
kutseõpestatsionaarne koolipõhine õpeharidusnõudetakuni 6 kuud2kuni 10.08.2020
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1