ESITA AVALDUS - õppegruppi ei avata.

Kutseõpe

 

Kinnisvarahooldaja töö sisuks on hoonete ja rajatiste hooldus- ja remonttööde tegemine.
Kinnisvarahooldajale õpetatakse mitmeid igapäevaelus vajalikke algteadmisi ja -oskusi
erinevate töödes. Töö eeldab jooniste ja skeemide lugemisoskust ning tööks vajalike
materjalide kuluarvutusi.


Kinnisvarahooldaja järgib töö tegemisel tootja kasutusjuhendeid, hoolduskava ja
hooldusplaani, korraldab iseseisvalt oma töökoha, tuleb tööülesannete täitmisega toime
tavapärastes olukordades ja vastutab nende kvaliteetse täitmise eest. Töötamisel järgib
keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning kasutab materjale
säästlikult.


Töös on olulised koostöö ja osalemine meeskonnatöös. Kinnisvarahooldaja kasutab
infotehnoloogilisi vahendeid ning erialast sõnavara eesti keeles.
Eriala omandamine toimub koolis teooria- ja praktiliste tööde tundides ning ettevõttes
praktikal. Töökohapõhise õppevormi puhul on praktika osakaal vähemalt kaks kolmandikku
õppekava mahust.

Language
Estonian
Field: 
EHITUSÕPE
Kontaktid: 
Contact title: 
Anti Kivistik
Phone number: 
+372 5026621
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseVastuvõtt
kutseõpetöökohapõhine õpeharidusnõudeta 1 aasta3vastuvõttu ei toimu
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1