Our stories

Esmaspäeval alustame VIKKis e-õppega. 20. March Tarmo Loodus

Tuleb tunnistada, et selleski kriisis on midagi positiivset – koroonaviirus pani Eesti koolid kinni, nüüd õpime kasutama e-õpet, õpime korraldama kodus õppimist. Eesti IT tiiger on taas üles ärganud ja näitab oma tegusust.


Me kõik oleme õpipoisid.

23. märtsil alustame VIKKis e-õppega. Oleme kooliperega selleks valmistunud ja usume, et kõik laabub, meie e-õppimine õnnestub. Aga oleme valmis ka ebaõnnestumisteks - kui midagi ei toimi, miski on viltu läinud, siis oleme valmis olukorda kiirelt lahendama. Selle juures me ei pahandada ega vihasta, vaid peame meeles lihtsat tõsiasja – me  kõik oleme nii suures mahus e-õppe korraldamisel õpipoisid. Me kõik õpime ja me kõik harjume uue olukorraga. Kui aga miskit on ikka hullu moodi viltu läinud, siis …. üllatume. ÜLLATUME!!! See annab meile positiivse elamuse ja indu olukorra lahendamiseks. 

Kolmel esimesel nädalal me kõik õpime e-õppega toimima. Et õppimine valitum oleks, õpetajad õppijaid ei hinda. Nad annavad õpilastele, nende kodus õpitule igapäevaselt tagasisidet. Hindamine toimub perioodi viimasel nädalal 13.-17. aprillil. Hindamise alused on kirjas õppekavades ja rakenduskavades. Esialgu oleme koolis plaaninud, et e-õpe kestab selle õppeperioodi lõpuni.

Kuidas e-õpe toimub.

E-õpe tähendab iseseisvat õppimist, kodus õppimist. Üldjoontes on see sama, mis toimub koolis tunnis: e-õppele asudes selgitavad õpetajad õppijatele õppimise eesmärgid, õppemeetodid, kokkuvõtliku hindamise kriteeriumid. Oluline on, et õppija teab, mis teda järgmised 4 nädalat ees ootab, teab, kuidas ta saab õppimises vajalikku toetust ja abi. E-õppe üldine korraldus eeldab igalt osapoolelt oma aja planeerimist. Õppimise aluseks on tunniplaan, õppimise skeem aga lihtne:

  • Õpetaja annab vastavalt tunniplaanis oleva tundide arvule õppijale kodus õppimise ülesande.
  • Õppija lahendab ise selle ülesande ja
  • saadab õpetajale määratud tähtajaks tagasi.
  • Õpetaja annab õpilastele tagasisidet, kuidas tal kodune õppimine õnnestus.

Ehk siis veel kord. Õpetajad annavad päeva alguses vastavalt tunniplaanis olevale mahule õpilastele iseseisvad kodused tööd. Tööd edastavad õpetajad kas TAHVLI või SISEVEEBI päevikute kaudu. Ülesanne on kodutööde lahtris ja seal on ka täitmise tähtaeg. Õppija teeb antud ülesande ära ja saadab vastused koduste tööde ajagraafikus olevaks kuupäevaks õpetajale.

Millal õppida.

Õppija korraldab oma päevaplaani ise. See on tema otsustada, millal ta sellel päeval mida ja mis järjekorras õpib. Oluline on ise õppida, kõik õpitu tähtajaks õpetajale vastata.

Õpetajad on õppija käsutuses igal tööpäeval kell 9 – 15. Kui teil on midagi olulist vaja küsida, siis kirjutage õpetajale. Kõigil õpetajatel on ka kindlad konsultatsiooni ajad. Te leiate need kooli kodulehelt vastavast kalendrist. Kooli IT juht saadab õppimise korraldamise tehniliste lahenduste kohta eraldi teated.

Koduste tööde tähtajaks esitamine on aluseks õpilase tunnis osalemise arvestamisel. Kes tähtajaliselt ei esita, see loetakse puudujaks (märgitakse päevikusse).

Õpikeskkonnad

Meie koolis on ametlikud õppeinfosüsteemid I ja II kursusel TAHVEL ning III kursusel SISEVEEB. Kõik kodused õpiülesanded edastavad õpetajad nende ÕIS süsteemide kaudu. Nendes on ka kogu muu teave õppimise kohta. Seega tuleb igal õppijal igal päeval vaadata infosüsteemides antud ülesandeid. Üldjuhul on seal üles laetud ka õppematerjalid.

Enamus meie kooli e-õppest käib Moodle keskkonnas. Õpetajad võivad ka muid keskkondi ja e-lahendusi kasutada. Oluline on, et me ei keskenduks õpikeskkondade õppimisele, vaid ikka sisulisele õppimisele.

Ametlikud teated

Kõik ametlikud teated, koolikorralduslikud otsused, õppimisvõimalused, on kirjeldatud ka kooli kodulehel ja TAHVLIS ning SISEVEEBIS.

Soovin meile kõigile rõõmsat meelt ja pealehakkamist e-õppele üleminekul. Koos teeme sellest meie kooli eduloo, tõestame endile, et me saame igas olukorras hästi hakkama. Me oleme ju vikklased, me ehitame homset!

Tarmo Loodus

Me kõik oleme õpipoisid.

23. märtsil alustame VIKKis e-õppega. Oleme kooliperega selleks valmistunud ja usume, et kõik laabub, meie e-õppimine õnnestub. Aga oleme valmis ka ebaõnnestumisteks - kui midagi ei toimi, miski on viltu läinud, siis oleme valmis olukorda kiirelt lahendama. Selle juures me ei pahandada ega vihasta, vaid peame meeles lihtsat tõsiasja – me  kõik oleme nii suures mahus e-õppe korraldamisel õpipoisid. Me kõik õpime ja me kõik harjume uue olukorraga. Kui aga miskit on ikka hullu moodi viltu läinud, siis …. üllatume. ÜLLATUME!!! See annab meile positiivse elamuse ja indu olukorra lahendamiseks. 

Kolmel esimesel nädalal me kõik õpime e-õppega toimima. Et õppimine valitum oleks, õpetajad õppijaid ei hinda. Nad annavad õpilastele, nende kodus õpitule igapäevaselt tagasisidet. Hindamine toimub perioodi viimasel nädalal 13.-17. aprillil. Hindamise alused on kirjas õppekavades ja rakenduskavades. Esialgu oleme koolis plaaninud, et e-õpe kestab selle õppeperioodi lõpuni.

Kuidas e-õpe toimub.

E-õpe tähendab iseseisvat õppimist, kodus õppimist. Üldjoontes on see sama, mis toimub koolis tunnis: e-õppele asudes selgitavad õpetajad õppijatele õppimise eesmärgid, õppemeetodid, kokkuvõtliku hindamise kriteeriumid. Oluline on, et õppija teab, mis teda järgmised 4 nädalat ees ootab, teab, kuidas ta saab õppimises vajalikku toetust ja abi. E-õppe üldine korraldus eeldab igalt osapoolelt oma aja planeerimist. Õppimise aluseks on tunniplaan, õppimise skeem aga lihtne:

  • Õpetaja annab vastavalt tunniplaanis oleva tundide arvule õppijale kodus õppimise ülesande.
  • Õppija lahendab ise selle ülesande ja
  • saadab õpetajale määratud tähtajaks tagasi.
  • Õpetaja annab õpilastele tagasisidet, kuidas tal kodune õppimine õnnestus.

Ehk siis veel kord. Õpetajad annavad päeva alguses vastavalt tunniplaanis olevale mahule õpilastele iseseisvad kodused tööd. Tööd edastavad õpetajad kas TAHVLI või SISEVEEBI päevikute kaudu. Ülesanne on kodutööde lahtris ja seal on ka täitmise tähtaeg. Õppija teeb antud ülesande ära ja saadab vastused koduste tööde ajagraafikus olevaks kuupäevaks õpetajale.

Millal õppida.

Õppija korraldab oma päevaplaani ise. See on tema otsustada, millal ta sellel päeval mida ja mis järjekorras õpib. Oluline on ise õppida, kõik õpitu tähtajaks õpetajale vastata.

Õpetajad on õppija käsutuses igal tööpäeval kell 9 – 15. Kui teil on midagi olulist vaja küsida, siis kirjutage õpetajale. Kõigil õpetajatel on ka kindlad konsultatsiooni ajad. Te leiate need kooli kodulehelt vastavast kalendrist. Kooli IT juht saadab õppimise korraldamise tehniliste lahenduste kohta eraldi teated.

Koduste tööde tähtajaks esitamine on aluseks õpilase tunnis osalemise arvestamisel. Kes tähtajaliselt ei esita, see loetakse puudujaks (märgitakse päevikusse).

Õpikeskkonnad

Meie koolis on ametlikud õppeinfosüsteemid I ja II kursusel TAHVEL ning III kursusel SISEVEEB. Kõik kodused õpiülesanded edastavad õpetajad nende ÕIS süsteemide kaudu. Nendes on ka kogu muu teave õppimise kohta. Seega tuleb igal õppijal igal päeval vaadata infosüsteemides antud ülesandeid. Üldjuhul on seal üles laetud ka õppematerjalid.

Enamus meie kooli e-õppest käib Moodle keskkonnas. Õpetajad võivad ka muid keskkondi ja e-lahendusi kasutada. Oluline on, et me ei keskenduks õpikeskkondade õppimisele, vaid ikka sisulisele õppimisele.

Ametlikud teated

Kõik ametlikud teated, koolikorralduslikud otsused, õppimisvõimalused, on kirjeldatud ka kooli kodulehel ja TAHVLIS ning SISEVEEBIS.

Soovin meile kõigile rõõmsat meelt ja pealehakkamist e-õppele üleminekul. Koos teeme sellest meie kooli eduloo, tõestame endile, et me saame igas olukorras hästi hakkama. Me oleme ju vikklased, me ehitame homset!

Tarmo Loodus