Koolitused

Kutseeksamid


Viljandi Kutseõppekeskus on kutseandja järgmistel kutsealadel:

Pehme mööbli valmistaja

Viljandi Kutseõppekeskus on kutseandja järgmistel kutsealadel:

Pehme mööbli valmistaja

Pehme mööbli valmistaja

Viljandi Kutseõppekeskus on avaliku konkursi korras kutseandja  pehme mööbli valmistaja tase 4 kutsealal.

Pehme mööbli valmistaja kutse koosneb kolmest osakutsest: 

Pehme mööbli karkassi koostaja

Pehme mööbli alus-ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja 

Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja

 

Kutse taotlemise eeltingimused:

Pehme mööbli valmistaja, tase 4

Osakutsed:

Pehme mööbli karkassi koostaja, tase 3

Pehme mööbli alus-ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4

Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4:

  1. kutseõppe tasemeõppe lõpetajatele – täismahus õppekava või osakutse õppekava teoreetilise ning praktilise osa (kooli praktika) läbimine või vastava täienduskoolituse kursuse täies mahus läbimine;
  2. töömaailmast tulevatele kutse taotlejatele - tõendatud töökogemus vähemalt 1 aasta viimase 2 aasta jooksul enne taotluse esitamist.

 

Pehme mööbli valmistaja kutseeksam töömaailma esindajatele tervikkutsele ning kõigile osakutsetele toimub 13.06.2018 a.

Koolilõpetajatele kutseeksami sooritamine palun koolide esindajatel kokku leppida 2018 a  aprilli kuu jooksul, saates kirja arendus@vikk.ee. 

Pehme mööbli valmistaja kutset või osakutseid saavad taotleda kutseõppeasutuste lõpetajad ja kutsealal töötavad inimesed, kellel on taotletavale kutsele vajalikud teadmised ja kompetentsid. 

Eksamil osalemiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid:

  1. Koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart)
  2. vormikohane avaldus, mille blanketid on alla laaditavad samalt leheküljelt. 4.taseme kutsekvalifikatsiooni taolemise avalduse blankett.
  3. Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. 

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne eksami toimumist. Eksam toimub vähemalt kaheksa eksaminandi registreerumisel. 

Kutseeksami tasu

Kutsekomisjon

Dokumendid

Pehme mööbli valmistaja 4 hindamisstandard

Kutseandmise kord

Kontaktisik: Karmen Selter  43 51 020; 43 51 035

email: arendus[at]vikk.ee