Lõpetamine

Kooli lõpetamine õppekava läbimisel

Kooli saab lõpetada kutsekeskhariduse õppes õppekava täielikul läbimisel, ehk kõik vajalikud hinded on positiivsed - see on tingimus lõpu- või kutseeksamitele saamiseks.

Alates 1. septembrist 2017 õppima asunud õppijad peavad sooritama õpingute lõpus kutseeksami, kui antud erialal on olemas kehtiv kutsestandard. Kui kutseeksam jääb sooritamata, saab õppija teha koolieksami ja lõpetada kooli lõputunnistusega, aga ilma kutseta. Sooritades kutseeksami hiljem väljastatakse kutsetunnistus kutset omistava organi poolt. Haridusliku erivajadusega õppijatel on kutseeksami sooritamine vabatahtlik.

VIKKi kutseõppe ja kutsekeskhariduse õppe õppijate lõpuaktused toimuvad 20. juunil 2024.

  • Arvuti- ja teenindusõppeosakonna lõpuaktus toimub kell 11.00.
  • Ehitusõppeosakonna lõpuaktus toimub kell 13.00.
  • Auto- ja metalliõppeosakonna lõpuaktus toimub kell 15.00.

Muud lõpetamised toimuvad kooli kutseeksamite sooritamise järel vastavalt õppetöö graafikus märgitud ajal.

 

Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 06.04.2024.