Eelkutseõpe

Viljandi Kutsehariduskeskus pakub põhikoolide III astme õpilastele kutsealase eelkoolituse õppe võimalust, mille jooksul tutvutakse koolis õpetatavate erialadega.

Eelkutseõppe eesmärgiks on luua noortele võimalus tutvuda tööeluga ning valmistada neid ette teadliku otsuse tegemiseks haridustee jätkamisel pärast põhikooli lõpetamist. 

Kutsealase eelkoolituse läbinu saab ülevaate õppimisvõimalustest Viljandi Kutsehariduskeskuses ning veidi põhjalikuma ettekujutuse valdkondadest, mille töötubades ta osaleb. Seetõttu on ta kutsevalikute tegemisel enesekindlam ja teadlikum ning tööturul konkurentsivõimelisem.
 

Kontakt
Avaldatud 16.01.2024. Viimati muudetud 09.04.2024.