Tunnustused

ISO 9001:2015 sertifikaat

Organisatsioonina lähtume kvaliteedipoliitikas mõistlikust asjaajamisest, tegutseme vastavalt tavadele ja kordadele. VIKKi kvaliteedijuhtimise süsteem on kirjeldanud kvaliteedikäsiraamatus. Kvaliteedisüsteemi kinnituseks on koolil ISO 9001:2015 standardile vastav kvaliteedijuhtimise süsteemi sertifikaat EST143420A.

Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta

Viljandi Kutseõppekeskusele on omistatud haridusprogrammi Erasmus+ akrediteering vastavalt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri ekspertide hinnangutele ja Erasmus+ programmi valikukomisjoni ettepanekule. Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse kutseõppeasutusi, mis on olnud edukad kvaliteetse õpirände korraldamises oma õpilastele ja töötajatele ning julgustatakse neid edasi arendama oma rahvusvahelise koostöö strateegiaid.

 
Euroopa ettevõtliku kooli tiitel
 
2020. aastal pälvis Viljandi Kutseõppekeskus Euroopa Ettevõtliku Kooli tiitli. Tiitli pälvivad koolid, kus ettevõtlusõpe hõlmab suuremat hulka õpilasi, kus on selge plaan ettevõtlusõppe rakendamiseks, kool aitab kaasa õpetajate professionaalsele arengule ettevõtlusõppes ning kaasab õppesse praktikuid ärimaailmast. 
 
Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 12.01.2023.