Meie koolist

Õpilasesindus

Viljandi Kutseõppekeskuse (edaspidi VIKK) õpilaskonna esindusorgan on õpilasesindus (ÕE), kuhu kuuluvad VIKK kutseõppe statsionaarse tasemeõppe õpilased.


Õpilasesinduse (ÕE) valimised toimusid 19-21. oktoobril 2022 demokraatilike valmistena. Kandideerisid kolm valimisliitu ja üheksa üksikkandidaati. Valmistel hääletas 171 hääleõiguslikku õpilast. 

Terve õppeaasta jooksul on VIKKi õpilastel võimalus vabaliikmena õpilasesinduse tegevusega liituda.


ÕE eesmärk on õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste esindamine; õppetöö organiseerimises ja koolielu korraldamises kaasalöömine; kooli traditsioonide säilitamine ja arendamine; kooli sündmuste korraldamine ja koolikultuuri kujundamine; õpikeskkonna parandamine ja õpimotivatsiooni tõstmise eest seismine; koolipere erinevate osapoolte omavahelise suhtlemise ja infovahetamise arendamine ning vastuolude lahendamine; koostöö teiste õpilasesindustega ning kooli esindamine nii koolis kui ka väljaspool kooli.

Õpilasesindus lähtub oma tegevustes õpilaskonna põhikirjast. Õpilasesindusse saavad kandideerida kõik VIKK õpilaskonna õpilased. Õpilasesinduse tegevust suunab huvijuht. ÕE valimised toimuvad iga õppeaasta alguses ajavahemikus september-oktoober.

Viljandi Kutseõppekeskus on Eesti Õpilasesinduste liidu liige.

Vaata meie tegemisi ka FB lehel https://www.facebook.com/VIKKopilasesindus/

Idee, ettepaneku või mure korral:

 • kirjuta meie e-mailile opilasesindus@vikk.ee;
 • astu läbi ÕE koosolekutelt (rohkem infot saab huvijuhilt);
 • pane enda ettepanek õpilasesinduse postkasti, mis asub peamaja fuajees.

Õpilasesinduse koosseis õppeaastal 2022/2023 (01.11.2022 seisuga):

 • ÕE president Viktoria Ivanova K21
 • ÕE asepresident Cristjan Gregory Lood K20
 • Õpilaste esindaja kooli nõukogus Torren Tamm IS21
 • ÕE esindaja Eesti Õpilasesinduste Liidus Kermo Kaur EVL21
 • ÕE esindaja Viljandi noortevolikogus Cristjan Gregory Lood K20
 • Protokollija Torren Tamm IS21
 • Angela-Julia Ruzitš EVL20
 • Kaisa Plastunov EVL20
 • Cristjan Gregory Lood K20
 • Merily Tiik K20
 • Anete Rüütel K21
 • Nikolas Remm K21
 • Airi Vaht K22
 • Mariann Papagoi K22
 • Kevin Visnapu EL22
 • Henri Paul IS22
 • Kermo Kaur EVL21
 • Esta Riis EVL21
 • Ingrid Palmiste EV20 (vabaliige)
 • Kaisa Gulenkova K22 (vabaliige)

Õpilasesinduse (ÕE) valimised toimusid 19-21. oktoobril 2022 demokraatilike valmistena. Kandideerisid kolm valimisliitu ja üheksa üksikkandidaati. Valmistel hääletas 171 hääleõiguslikku õpilast. 

Terve õppeaasta jooksul on VIKKi õpilastel võimalus vabaliikmena õpilasesinduse tegevusega liituda.


ÕE eesmärk on õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste esindamine; õppetöö organiseerimises ja koolielu korraldamises kaasalöömine; kooli traditsioonide säilitamine ja arendamine; kooli sündmuste korraldamine ja koolikultuuri kujundamine; õpikeskkonna parandamine ja õpimotivatsiooni tõstmise eest seismine; koolipere erinevate osapoolte omavahelise suhtlemise ja infovahetamise arendamine ning vastuolude lahendamine; koostöö teiste õpilasesindustega ning kooli esindamine nii koolis kui ka väljaspool kooli.

Õpilasesindus lähtub oma tegevustes õpilaskonna põhikirjast. Õpilasesindusse saavad kandideerida kõik VIKK õpilaskonna õpilased. Õpilasesinduse tegevust suunab huvijuht. ÕE valimised toimuvad iga õppeaasta alguses ajavahemikus september-oktoober.

Viljandi Kutseõppekeskus on Eesti Õpilasesinduste liidu liige.

Vaata meie tegemisi ka FB lehel https://www.facebook.com/VIKKopilasesindus/

Idee, ettepaneku või mure korral:

 • kirjuta meie e-mailile opilasesindus@vikk.ee;
 • astu läbi ÕE koosolekutelt (rohkem infot saab huvijuhilt);
 • pane enda ettepanek õpilasesinduse postkasti, mis asub peamaja fuajees.

Õpilasesinduse koosseis õppeaastal 2022/2023 (01.11.2022 seisuga):

 • ÕE president Viktoria Ivanova K21
 • ÕE asepresident Cristjan Gregory Lood K20
 • Õpilaste esindaja kooli nõukogus Torren Tamm IS21
 • ÕE esindaja Eesti Õpilasesinduste Liidus Kermo Kaur EVL21
 • ÕE esindaja Viljandi noortevolikogus Cristjan Gregory Lood K20
 • Protokollija Torren Tamm IS21
 • Angela-Julia Ruzitš EVL20
 • Kaisa Plastunov EVL20
 • Cristjan Gregory Lood K20
 • Merily Tiik K20
 • Anete Rüütel K21
 • Nikolas Remm K21
 • Airi Vaht K22
 • Mariann Papagoi K22
 • Kevin Visnapu EL22
 • Henri Paul IS22
 • Kermo Kaur EVL21
 • Esta Riis EVL21
 • Ingrid Palmiste EV20 (vabaliige)
 • Kaisa Gulenkova K22 (vabaliige)