Meie koolist

Õpilasesindus

Viljandi Kutseõppekeskuse (edaspidi VIKK) õpilaskonna esindusorgan on õpilasesindus (ÕE), kuhu kuuluvad VIKK kutseõppe tasemeõppe õpilased.

ÕE eesmärk on õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste esindamine; õppetöö organiseerimises ja koolielu korraldamises kaasalöömine; kooli traditsioonide säilitamine ja arendamine; kooli sündmuste korraldamine ja koolikultuuri kujundamine; õpikeskkonna parandamine ja õpimotivatsiooni tõstmise eest seismine; koolipere erinevate osapoolte omavahelise suhtlemise ja infovahetamise arendamine ning vastuolude lahendamine; koostöö teiste õpilasesindustega ning kooli esindamine nii koolis kui ka väljaspool kooli.

Õpilasesindus lähtub oma tegevustes õpilaskonna põhikirjast. Õpilasesindusse saavad kandideerida kõik VIKK õpilaskonna õpilased. Õpilasesinduse tegevust suunab huvijuht. ÕE valimised toimuvad iga õppeaasta alguses ajavahemikus september-oktoober. Õppeaastal 2018/2019 toimuvad valimised 1.–18. oktoober.

Viljandi Kutseõppekeskus on Eesti Õpilasesinduste liidu liige.

Vaata meie tegemisi ka FB lehel https://www.facebook.com/VIKKopilasesindus/

Idee, ettepaneku või mure korral:

  • kirjuta meie e-mailile opilasesindus [at] vikk.ee;
  • astu läbi ÕE koosolekutelt, mis toimuvad esmaspäeviti algusega kell 15.00 õpilasesinduse ruumis PM209;
  • pane enda ettepanek õpilasesinduse postkasti, mis asub peamajas infostendi juures.

 

2017 - 2018 õppeaasta õpilasesinduse koosseis:

ÕE president Joosep Pill PKE15

ÕE asepresident Valdis Jõgi VA15

Protokollija Madis Järve IS17

Ralf Nõmmik IS16

Madis Järve IS17

Gerhard Põllumäe IS17

Andres Heinsoo IS17

Rauno Tamm VA16

Rivo Veelma EÜ17

Mariie Sagevus EVL17

Markus Prosolkov SAT15

Enrike Niin VA15

Martin Sandermat PKE15

Maarjo Rösler PKE15 

Kevin Orujärv IS17

Esindaja kooli nõukogus Andres Heinsoo, VIKK õppetoetuste komisjonis Maarjo Rösler ja Eesti Õpilasesinduste liidus Madis Järve.