Meie koolist

Õpilasesindus

Viljandi Kutseõppekeskuse (edaspidi VIKK) õpilaskonna esindusorgan on õpilasesindus (ÕE), kuhu kuuluvad VIKK kutseõppe tasemeõppe õpilased.

ÕE eesmärk on õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste esindamine; õppetöö organiseerimises ja koolielu korraldamises kaasalöömine; kooli traditsioonide säilitamine ja arendamine; kooli sündmuste korraldamine ja koolikultuuri kujundamine; õpikeskkonna parandamine ja õpimotivatsiooni tõstmise eest seismine; koolipere erinevate osapoolte omavahelise suhtlemise ja infovahetamise arendamine ning vastuolude lahendamine; koostöö teiste õpilasesindustega ning kooli esindamine nii koolis kui ka väljaspool kooli.

Õpilasesindus lähtub oma tegevustes õpilaskonna põhikirjast. Õpilasesindusse saavad kandideerida kõik VIKK õpilaskonna õpilased. Õpilasesinduse tegevust suunab huvijuht. ÕE valimised toimuvad iga õppeaasta alguses ajavahemikus september-oktoober.

Viljandi Kutseõppekeskus on Eesti Õpilasesinduste liidu liige.

Vaata meie tegemisi ka FB lehel https://www.facebook.com/VIKKopilasesindus/

Idee, ettepaneku või mure korral:

  • kirjuta meie e-mailile opilasesindus [at] vikk.ee;
  • astu läbi ÕE koosolekutelt (rohkem infot saab huvijuhilt);
  • pane enda ettepanek õpilasesinduse postkasti, mis asub peamajas infostendi juures.

 

2018 - 2019 õppeaasta õpilasesinduse koosseis:

ÕE president Kevin Orujärv IS17

ÕE asepresident Marko Luik TA18

protokollija Martten Frank IS18

Esindaja kooli nõukogus Markus Aas VAK18

Esindaja EÕEL-is ja VNV-s Patrik Saagim TA18

Andres Heinsoo IS17

Rauno Tamm VA16

Ralf Nõmmik IS16

Rivo Veelma EÜ17

Kadi Valk K18

Taisi Toomsalu AM18

Markus Loopere VA17

Hanna Hindriks AM18

Kätriin Säärits EVL17

Jarnika Mirma EVL17

Aare Luhaäär PKE18

Madis Järve IS17 (vabaliige)