Ettevõtmised ja sündmused

Meile olulised ettevõtmised ja sündmused:

2024 aastal:

 • 8. jaanuar – IV perioodi algus
 • 12. jaanuar –  VIKK-i sünnipäev – 104 aastat esimesest koolipäevast 
 • 12. jaanuar – hinded lukus I poolaasta õppetoetuste määramiseks
 • 18. jaanuar – VIKK akadeemia
 • 26. jaanuar – III perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 12. veebruar – V perioodi algus
 • 14. veebruar – ÕF Sõbralaat
 • 15. veebruar – VIKK akadeemia
 • 26. veebruar – 1. märts – e-õppe nädal
 • 1. märts –  IV perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 21. märts – VIKK akadeemia
 • 18. märts –- VI perioodi algus
 • 5. aprill – V perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 17. aprill – VIKK akadeemia
 • 16.-18.aprill – müürseppade kutsevõistlus “Noor Meister”
 • 19. aprill karjääripäev lõpetavatele kursustele
 • 22.- 28. aprill – kevadvaheaeg
 • 22. aprill – eesti keele riigieksam
 • 29.aprill – VII perioodi algus
 • 2. mai – inglise keele kirjalik riigieksam
 • 6.-7.mai – inglise keele suuline riigieksam
 • 8. mai – ÕF Kevadlaat
 • 16. mai – VIKK akadeemia
 • 17. mai – VI perioodi järelvastamiste tähtaeg
 • 23. mai – matemaatika riigieksam
 • 3. juuni – VIII perioodi algus
 • 7. juuni – pannakse välja lõpukursuste hinded
 • 20. juuni - lõpeb päevane õppetöö I ja II kursusel
 • 20. juuni – lõpuaktused
 • 21. juuni – hinnete seis II p. a. õppetoetuste määramiseks
 • 25. - 27. juuni – täiendav õppetöö = suvetöö 
 • 28. juuni – õppetöö lõpp, kõik hinded on välja pandud
 • 30. juuni – VIII perioodi lõpp
 • 1. juuli – IX perioodi algus
 • 30. juuli  – IX perioodi lõpp
 • 31. juuli – uue õppeaasta 0 perioodi algus
 • 28.-30. august – täiendav õppetöö, suvetöö. järeleksamid
 • 27. august – üldkoosolek
 • 2. september – uue õppeaasta (2024/2025) algus
Avaldatud 10.11.2023. Viimati muudetud 11.04.2024.