Koolielu

Toetused

Toetused aitavad õppijatel kutsekoolis toime tulla. Nende saamiseks tuleb esitada koolile taotlus. Keskhariduse baasil õppijad võivad saada õppelaenu. Seda saab taotleda laenuandvatelt finantsasutustelt. VIKKis on õppimise toetamiseks erinevad riiklikud ja kooli või kooli toetavate organisastioonide võimalused.

Kõige üldisem on riiklik stipendium 60 € kuus. Seda saavad alates I kursuse II poolaastast ehk veebruarist kõik positiivsete õpitulemustega kutsekeskhariduse õppekavadel õppijad. 

Põhihariduse baasil või haridusnõudeta õppijatele on kuni 20-aastaseks saamiseni jooksva õppeaasta lõpuni koolilõuna tasuta (riigi kulul). Kui õpilaskodus õppijal õppijal on majanduslikud raskused, võib ta esitada täiendava toidukorra saamiseks avalduse (esitab grupijuhendajale).

Majanduslike raskuste korral, mis segavad õppetöös osalemist (ei saa kooli sõita, pole vajalikke riideid jms) on õppijatel võimalus taotleda eritoetust. Selleks tuleb esitada kooli infosüsteemis avaldus. Eritoetust saab taotleda ka õpilaskodu üüri maksmiseks.

Bussisõit kooli toimub maakonnas igal koolipäeval ja õpilaskodu elanikele 2 kord kuus ja pühade ajal tasuta (riigi kulul). Õpilaskodus elavad õppijad esitavad kuu lõpus avalduse koos sõidupiletitega sõidukompensatsiooni saamiseks õpilaskodu administraatorile.

Koolis on osadel erialadel kohustus kanda tööriietust. Isiklike kohustuslike tööriiete ja õppevahendite soetamisel tasume poole (ülempiir 50 €) nende maksumusest. Tööriided ja vahendid hangib kool õppetöö esimesel kuul.

Hoonete tehnosüsteemide eriala I kursuse õppijad saavad ettevõtjatelt positiivsete õpitulemuste korral igakuist stipendiumi. Kool annab neile võimaluse omandada B kategooria sõidukijuhi oskused.

Keskhariduse baasil õppija saab vähemalt aastase õppeajaga õppides taotleda krediidiasutustelt õppelaenu.

Kõik õppijad saavad taotleda lisastipendiume omavalitsustelt, ettevõtetelt või erialaliitudelt - kui neid välja antakse. Kokaeriala õppijad saavad taotleda EHRL stipendiumi, Viljandi linnas sissekirjutust omavad õppijad Viljandi kutsehariduse stipendiumi, metallieriala õppijad BLRT stipendiumi jms.

Õppekava alusel saavad B kategooria juhtimisõiguse autotehnikuks õppijad.

Sandra Ilmjärv ja Sasha Võsa
Meie parimad oskajad on Sandra Ilmjärv ja Sasha Võsa!