Meie koolist

Tunnustused


Kooli juhtimises on meil ISO 9001:2015 sertifikaat

Organisatsioonina lähtume kvaliteedipoliitikas mõistlikust asjaajamisest, tegutseme vastavalt tavadele ja kordadele. VIKKi kvaliteedijuhtimise süsteem on kirjeldanud kvaliteedikäsiraamatus. Kvaliteedisüsteemi kinnituseks on koolil ISO 9001:2015 standardile vastav kvaliteedijuhtimise süsteemi sertifikaat EST143420A.

Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta

Viljandi Kutseõppekeskusele on omistatud haridusprogrammi Erasmus+ akrediteering vastavalt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri ekspertide hinnangutele ja Erasmus+ programmi valikukomisjoni ettepanekule. Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse kutseõppeasutusi, mis on olnud edukad kvaliteetse õpirände korraldamises oma õpilastele ja töötajatele ning julgustatakse neid edasi arendama oma rahvusvahelise koostöö strateegiaid.

Euroopa ettevõtliku kooli tiitel

2020. aastal pälvis Viljandi Kutseõppekeskus Euroopa Ettevõtliku Kooli tiitli. Tiitli pälvivad koolid, kus ettevõtlusõpe hõlmab suuremat hulka õpilasi, kus on selge plaan ettevõtlusõppe rakendamiseks, kool aitab kaasa õpetajate professionaalsele arengule ettevõtlusõppes ning kaasab õppesse praktikuid ärimaailmast. 
 

Tunnustatud praktikasüsteem

2023.a. toimus kooli praktikakorralduse välishindamine. Välishindajad olid meie süsteemiga väga rahul ja meileomistati tunnustatud praktikasüsteemi sertifikaat. Sertifikaadi üleandmisel rõhutati meie tugevusdi:

 • Koolis on süsteemselt lähenetud kogu praktikaprotsessile - on eesmärgid, plaan ja toimiv rakendamine.

 • Koolipoolsetel juhendajatel on hea ülevaade praktika toimumisest. 

 • Ettevõtted on praktikantidega rahul, õppijate oskusi hinnatakse heaks. 

 • Praktikandid on kooli ja ettevütte poolt toetatud kogu praktika jooksul. 
 • Komisjon tunnustab kooli suure töö eest süsteemi korrastamisel ja soovib edu rakendamisel ja pideval parendamisel. 

 • Suur tänu ja tunnustus aruannete koostajatele - Ülvi Paas, Rein Soesoo, Mikk Maaten. 

 

Eest Vabariik 100 päikesepargi tunnustus

Peaminister Jüri Ratas tunnustas meid kui Vana-Võidu kogukonna eestvedajaid 5.augustil 2017.aastal Kodukandi liikumise suurel kokkutulekul pärnadest püikeseringi istutamise eest millega tähistasime Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva.

Kooli juhtimises on meil ISO 9001:2015 sertifikaat

Organisatsioonina lähtume kvaliteedipoliitikas mõistlikust asjaajamisest, tegutseme vastavalt tavadele ja kordadele. VIKKi kvaliteedijuhtimise süsteem on kirjeldanud kvaliteedikäsiraamatus. Kvaliteedisüsteemi kinnituseks on koolil ISO 9001:2015 standardile vastav kvaliteedijuhtimise süsteemi sertifikaat EST143420A.

Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta

Viljandi Kutseõppekeskusele on omistatud haridusprogrammi Erasmus+ akrediteering vastavalt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri ekspertide hinnangutele ja Erasmus+ programmi valikukomisjoni ettepanekule. Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse kutseõppeasutusi, mis on olnud edukad kvaliteetse õpirände korraldamises oma õpilastele ja töötajatele ning julgustatakse neid edasi arendama oma rahvusvahelise koostöö strateegiaid.

Euroopa ettevõtliku kooli tiitel

2020. aastal pälvis Viljandi Kutseõppekeskus Euroopa Ettevõtliku Kooli tiitli. Tiitli pälvivad koolid, kus ettevõtlusõpe hõlmab suuremat hulka õpilasi, kus on selge plaan ettevõtlusõppe rakendamiseks, kool aitab kaasa õpetajate professionaalsele arengule ettevõtlusõppes ning kaasab õppesse praktikuid ärimaailmast. 
 

Tunnustatud praktikasüsteem

2023.a. toimus kooli praktikakorralduse välishindamine. Välishindajad olid meie süsteemiga väga rahul ja meileomistati tunnustatud praktikasüsteemi sertifikaat. Sertifikaadi üleandmisel rõhutati meie tugevusdi:

 • Koolis on süsteemselt lähenetud kogu praktikaprotsessile - on eesmärgid, plaan ja toimiv rakendamine.

 • Koolipoolsetel juhendajatel on hea ülevaade praktika toimumisest. 

 • Ettevõtted on praktikantidega rahul, õppijate oskusi hinnatakse heaks. 

 • Praktikandid on kooli ja ettevütte poolt toetatud kogu praktika jooksul. 
 • Komisjon tunnustab kooli suure töö eest süsteemi korrastamisel ja soovib edu rakendamisel ja pideval parendamisel. 

 • Suur tänu ja tunnustus aruannete koostajatele - Ülvi Paas, Rein Soesoo, Mikk Maaten. 

 

Eest Vabariik 100 päikesepargi tunnustus

Peaminister Jüri Ratas tunnustas meid kui Vana-Võidu kogukonna eestvedajaid 5.augustil 2017.aastal Kodukandi liikumise suurel kokkutulekul pärnadest püikeseringi istutamise eest millega tähistasime Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva.