Õppetöö

Lõpetamine

Kooli lõpetamine õppekava läbimisel

Kooli saab lõpetada kutsekeskhariduse õppes õppekava täielikul läbimisel, ehk kõik vajalikud hinded on positiivsed - see on tingimus lõpu- või kutseeksamitele saamiseks.

Alates 2017 01. septembrist õppima asunud õppijad peavad sooritama õpingute lõpus kutseeksami kui antud erialal on olemas kehtiv kutsestandard. Kui kutseeksam jääb sooritamata, saab õppija tõendi läbitud õppekava moodulite ja õppeainete kohta, kuid ei saa kooli lõputunnistust. Sooritades kutseeksami hiljem väljastatakse kutsetunnistus kutset omistava organi poolt.

VIKKi kutsekeskhariduse õppijate lõpuaktused toimuvad kooli aatriumis 21. juunil.

Teiste õppijate lõpetamised toimuvad kooli kutseeksamite sooritamise järel vastavalt õppetöö graafikus märgitud ajal.