Õppetöö

Lõpetamine

Kooli lõpetab õppija, kes on täies mahus läbinud õppekavas ettenähtud õpingud.


Kooli saab lõpetada õppekava täielikul läbimisel, ehk kõik vajalikud hinded on positiivsed sooritatud on lõpu- või kutseeksam.

Õppijad peavad sooritama õpingute lõpus kutseeksami kui antud erialal on olemas kehtiv kutsestandard. Kui kutseeksam jääb sooritamata, saab õppija teha koolieksami ja lõpetada kooli lõputunnistusega, aga ilma kutseta.

Kui kutsestanardit ei ole või õppija on erivajadusega, lõpetatakse kool koolieksamiga. Haridusliku erivajadusega õppijatel on kutseeksami sooritamine vabatahtlik.

Sooritades kutseeksami peale kooli lõpetamist väljastab kutsetunnistuse kutset omistava organ.

VIKKi kutseõppe ja kutsekeskhariduse õppe õppijate lõpuaktused toimuvad 21. juunil 2024.

  • Arvuti- ja teenindusõppeosakonna lõpuaktus toimub kell 11.00
  • Auto- ja metalliõppeosakonna lõpuaktus toimub kell 13.00
  • Ehitusõppeosakonna lõpuaktus toimub kell 15.00.

Muud lõpetamised toimuvad kooli kutseeksamite sooritamise järel vastavalt õppetöö graafikus märgitud ajal.

 

Kooli saab lõpetada õppekava täielikul läbimisel, ehk kõik vajalikud hinded on positiivsed sooritatud on lõpu- või kutseeksam.

Õppijad peavad sooritama õpingute lõpus kutseeksami kui antud erialal on olemas kehtiv kutsestandard. Kui kutseeksam jääb sooritamata, saab õppija teha koolieksami ja lõpetada kooli lõputunnistusega, aga ilma kutseta.

Kui kutsestanardit ei ole või õppija on erivajadusega, lõpetatakse kool koolieksamiga. Haridusliku erivajadusega õppijatel on kutseeksami sooritamine vabatahtlik.

Sooritades kutseeksami peale kooli lõpetamist väljastab kutsetunnistuse kutset omistava organ.

VIKKi kutseõppe ja kutsekeskhariduse õppe õppijate lõpuaktused toimuvad 21. juunil 2024.

  • Arvuti- ja teenindusõppeosakonna lõpuaktus toimub kell 11.00
  • Auto- ja metalliõppeosakonna lõpuaktus toimub kell 13.00
  • Ehitusõppeosakonna lõpuaktus toimub kell 15.00.

Muud lõpetamised toimuvad kooli kutseeksamite sooritamise järel vastavalt õppetöö graafikus märgitud ajal.