Mittestatsionaarne õpe

Mittestatsionaarne õpe

Mittestatsionaarne õpe (varem kaugõpe) ehk sessioonõpe on tasemeõppe õppevorm, mille puhul õpe toimub õppeaja jooksul 3-päevaliste või nädalaste õppesessioonidena.

Mittestatsionaarses õppevormis on iseseisva töö maht enam kui 50% õpingute kogumahust. Seda õpet nimetatakse ka sesoonõppeks, mis tähendab, et koolis tuleb käia mingi aja tagant kindlatel päevadel ning ülejäänud aeg on kaetud iseseivate töödega. Sessioonide arv sõltub õppeajast.

Erialatutvustuste juures on teave, kas seda eriala saab õppida mittestatsionaarselt.

Õpilasel on võimalik võtta täiskasvanute koolitusseaduse alusel töökohalt õppepuhkust 30 päeva kalendriaastas. 

Täiskasvanute koolitusseadus:

https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010