Mööblirestauraator - 2 a (sessioonõpe)

Mööblirestauraator - 2 a (sessioonõpe)

ESITA AVALDUSlink opens on new page

Õppekava Mööblirestauraator
Õppeliik 4. taseme kutseõpe, osatasuline
Õppevorm Mittestatsionaarne õpe, töökohapõhine õpe
Eeltingimused Põhiharidus
Õppeaeg 2 aastat
Vastuvõtt 01.04 - 11.08.2024
Eriala lühitutvustus

Mööblirestauraator on käsitööline, kes taastab mööbliesemed võimalikult esialgsel kujul. Ta tugineb oma töös teadmistele mööbliajaloost. Väärtustab ajaloolist mööblit ning õpetab neid hindama ja hoidma. Mööblirestauraator tunneb hästi traditsioonilisi puit-, polsterdus- ja viimistlusmaterjale ning tehnikaid. Teab mööbli valmistamise viise, kasutab restaureerimisel käsitööriistu ja erinevaid puidutöötlemismasinaid.

Lisaks tuleb läbida kahe aasta jooksul 14 nädala pikkune ettevõttepraktika mööbli restaureerimist teostavas ettevõttes, kus väljaõpe toimub ettevõttepoolse praktikajuhendaja juhendamisel. Praktikal arendatakse kutsealaseid teadmisi, oskusi ja tutvutakse ettevõtte töökorraldusega.

Õpingud lõpevad kutseeksamiga.

Õppekorraldus

Mittestatsionaarne õppevorm tähendab, et üle poole õpingute mahust moodustab iseseisev töö, mis tagasisidestatakse õpetaja poolt. Seega sobib selline õppevorm eelkõige ennast juhtivatele õpilastele, kes on täiskasvanud ja üldjuhul  juba omandanud keskhariduse. Isikutel, kes juba töötavad samal erialal on võimalik tasemeõpet läbida ka töökohapõhise õppe vormis millisel juhul 2/3 õppe mahust moodustab praktika ettevõttes. Nii mittestatsionaarne õpe kui ka töökohapõhine õpe korraldatakse üldjuhul koos nädalaste kooli kontaktõppe sessioonidena.  Õpe toimub kord kuus nädalaste sessioonidena, reeglina E-R 9.05 - 17.30 vastavalt õppetöögraafikule ja tunniplaanile. Kokku toimub aasta jooksul 10 nädalast õppesessiooni. Õpe on osatasuline (500 eurot õppeaastas). Võimalik on tasuda osamaksetena (50 eurot kuus).

Mööblirestauraatori erialal õpitakse:

  • mööbli ajalugu
  • puidu käsitsi-ja masintöötlemist
  • puitmööbli restaureerimist
  • mööbli polstri restaureerimist
  • mööbli viimistlemist
  • materjalide juurdelõikust ja õmblemist
  • puidulõiget
  • spoonimist
  • intarsia koostamist
  • ettevõtluse aluseid
Õppe- ja rakenduskavad

õppekavalink opens on new page Mööblirestauraator 4 tase

rakenduskava link opens on new pageMööblirestauraator 4 tase

Meie pakume
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, maitsvat toitu, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda huviringides.
Teilt ootame
Head käelise tegevuse oskust, vastutustunnet, püsivust, täpsust, analüüsioskust, ruumilist kujutlusvõimet, arvuti kasutamise oskust. Eeliseks õppida soovijatel on kindla praktikakoha olemasolu, tulevikunägemus endast kui ettevõtjast või olemasoleva ettevõtluse valdkonna laiendamine.
Pärast kooli

Võimalus luua oma ettevõte või töötada mööblirestaureerimisega tegelevas ettevõttes. 

Jätkata õpinguid 5. taseme mööblirestauraatori erialal.

Kontakt
Kontakt
Avaldatud 07.05.2018. Viimati muudetud 05.04.2024.