Õppetöö

Praktika

Ettevõttepraktika on õppekava raames töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega tehtav töö. Kooli ülesanne on kindlustada õppijad praktikakohtadega, tagada praktika toimumine õppekavas ettenähtud mahus ja eesmärkide kohaselt, tagada praktika koolipoolne juhendamine ja praktika tulemuslikkuse hindamine.

Koolis on igas õppeosakonnas oma ettevõttepraktika koordinaator.

Ettevõtte praktikagraafik