Vastuvõtuvestlus

Mida vestlusel küsitakse?

Vestlused toimuvad individuaalselt koos vastuvõtukomisjoniga. Vestlusel uuritakse, miks sa soovid valitud erialal õppima asuda ning kui motiveeritud õppija oled. Enne vestlust tasub enda jaoks selgeks mõelda vastused järgmistele küsimustele: Miks ma soovin valitud erialal õppida? Mis mulle selle eriala juures meeldib? Mida ma sellest erialast tean (nt edasiõppimise võimalused, võimalused tööturul, parimad ettevõtted ja eriala inimesed)?

 

Kui ma ei saa ettenähtud ajal vestlusele tulla?

Vestlusel osalemine on kohustuslik. Üldjuhul ei ole võimalik vestluse päeva muuta, kuid väga mõjuva põhjusega saab kellaaega muuta. Selleks tuleb ühendust võtta kooli SAIS vastuvõtutöötajaga. 

Kontakt:

Kooli haridustehnoloog Gerli Härm

E-post: gerli.harm@vikk.ee

Tel. 5699 4484

Avaldatud 01.02.2024. Viimati muudetud 23.02.2024.