Algav noorteprojekt paneb meid mõtlema tervislikule ja jätkusuutlikule toitumisele

Loomise kuupäev 07.10.2021

Kokanduseriala õpilased Karolin Kiisla, Anete Rüütel, Viktoria Ivanova, Marcus Säinas, Kermo Link, Reet Kand, Henry Papp, Tanel Glük ja Maarja-Liis Õunmaa said rahastuse noorteprojektile, millega edendatakse kooli õpilaste ja töötajate teadmisi tervislikust ja jätkusuutlikust toitumisest. 11. oktoobrist 17. detsembrini ootavad meid esmaspäeviti põnevad degusteerimised ning teisipäeviti tervislikud ja taimsed koolilõunad. Projekti jooksul toimub õpilaskodus kolm toiduõhtut. Finaaliks on maitserohelise pimetestimise võistlus.

  • 90% maailma kalavarudest on ülekalastatud.
  • Põllumajanduses kasutatakse 70% Maa mageveest. Suur osa sellest läheb loomasööda kasvatamisele.
  • Liha liigtarbimine tõstab südamehaiguste, ülekaalulisuse ja diabeedi tekke riski.
  • Oma süsinikujalajälge saab kahandada rohkem taimset toitu süües.

Toidu tootmisel on ülisuur mõju meie keskkonnale. Kuigi Euroopas toodetakse piisavalt toitu, ei arvesta paljud tootmise viisid planeedi taluvuspiiridega (näiteks kasvuhoonegaaside emissioonidega). Tänane toidu tootmine ja eurooplaste toitumismustrid on jätkusuutmatud. Meie kooli õpilased ei saa muuta viise, kuidas toitu töödeldakse ja pakendatakse tootmisel, kuid nad saavad muuta oma ja koolipere liikmete toitumisharjumusi. Projektiga edendatakse toitumisalaseid teadmisi ja osalejate tervist, süües rohkem kohalikku, värsket, taimset ja tervislikku toitu.

Igal esmaspäeval pakuvad  noored lõunasöögi kõrvale degusteerimiseks mõnda vähempopulaarset köögi-või aedvilja, eelistatult kohalikelt talunikelt. Samal ajal jagatakse selgitavat infot nende kasulikkuse kohta ning põnevaid retsepte valitud viljadega. Teisipäeviti saab sööklas taimset toitu. Aktsiooniga julgustatakse õpilasi ja õpetajaid sööma rohkem taimset toitu ja muutma oma toitumist mitmekesisemaks. Kord kuus toimuvad kooli õpilaskodus toiduõhtud. Projekti elluviijad kutsuvad teisi õpilasi endaga koos valmistama tervislikke ja tasakaalustatuid toite, et vähendada valmispakendites toidu ostmist ja tõsta teadmisi tervislikust toidust. Projekt lõppeb maitsetaimede pimetestimise võistlusega.

Projekti tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Viimati muudetud 07.10.2021.