Juunikuus toimuvate eksamite ajakava

Loomise kuupäev 03.06.2020

Riigi- ja kutseeksamid toimuvad järgmistel kuupäevadel:

4. juuni elektrikute kutseeksam (õppegrupid SE17, SEK18),

5. juuni matemaatika riigieksam,

5. juuni sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehniku kutseeksam (õppegrupp SPR19),

9. juuni kokkade kutseeksam (õppegrupid K17, KK18),

10. juuni automaalrite ja mootorsõidukitehnikute kutseeksam (õppegrupid AM17, MST17), IT-süsteemide nooremspetsialistide kutseeksam (õppegrupp IS17), noorem tarkvaraarendaja (õppegrupp TAK18) ja IT-tugiisiku kutseeksam (õppegrupp ITT19), 

11. juuni kokkade kutseeksam (õppegrupp K17), kelnerite kutseeksam (KLK19), 

12. juuni koolieksam õppegrupil KA18,

18 juuni ehituserialade kutseeksamid (õppegrupid EV17, EÜ17, EVL17, PL19) ja keevitajate kutseeksam (õppegrupid (KE17, KEOP19).

 

Viimati muudetud 03.06.2020.