Õppetöö korraldus alates 26.04

Loomise kuupäev 24.04.2021

26.-30.aprillini toimuvad lõpukursustele praktilise töö tunnid.

Kooli tulevad õppegrupid AM18, AP18, AVO18, EV18. EVL18, HT18, K18, KE18, PKE18, KA19, SAT18, SE18, SPR20 ja sessioonõppe grupp SATK19. Tunniplaanijärgselt toimuvad tunnid õppegruppidel KAJ20 ja KAV19. Tunniplaan on nähtav kooli kodulehel ja Tahvlis. Tunnid, mille juures puudub ruumi number, toimuvad distantsõppena.

Lõunale eelnev tund kestab vastavalt sellele minemise ajani, et vältida toidutoas ja selle ukse taga kogunemist. Õppegrupid liiguvad lõunale järgmistel aegadel: 12:25 AM18, AP18, KE18, SATK19 12:30 SE18, AVO18, HT18 12:35 EV18, EVL18 12:40 PKE18, SAT18 12:45 SPR20 Meeldetuletuseks: toidutuppa sisenemisel pesta käsi ja kanda maski kuni sööma asumiseni.

Koolimajas on maski/ visiiri kandmise kohustus ja majja sisenemisel käte desinfitseerimise nõue KÕIGILE!

Distantsõppega jätkavad IS18, IS19, IS20, ISK20,TA18,TAK19, TAK20, VAK20/1 (28.04 kutseeksam), BUK20/1 (28.04 kutseeksam)

Ettevõttepraktikal on jätkuvalt kuni: 7. maini EL19, EV19, EV20, EVL19, EVL20, EÜ19, HT19, HT20, PKE20, SE19, SE20 14. maini EL20 28. maini AM20, AP20, KE20, SAT20/1, SAT20/2, VA20

Vaheajal 7. maini on AM19, AP19, KE19, SAT19, VAV19, K19, K20, PT20, PT20/1,21. maini KA20,   28.maini PTT20

Viimati muudetud 24.04.2021.