Selgusid DigiKiirendi programmi kõige digiteadlikumad õpetajad

Loomise kuupäev 11.05.2023

Sel teisipäeval, 9. mail sai ametliku lõpu DigiKiirendi arenguprogramm. Viljandi Kutseõppekeskus võttis pooleaastasest programmist osa koos veel nelja kooliga. Iga kooli meeskond tegeles digiõppe korralduse ja digitehnoloogia rakendamisega seotud küsimustega, et toetada nii õppijate kui ka õpetajate digipädevuse arendamist. VIKK-is toimus digikoolitused kõikidele õpetajatele ja juhtkonnale. Oluliseks väärtuseks selles programmis oli õpetajate ja juhtkonna koolitusi toetav haridustehnoloogiline nõustamine, mis võimaldas koolis oluliste teemadega süvitsi tegeleda. Meie nõustaja Marju Piir pakkus kogu programmi vältel individuaalset tuge neile, kes seda vajasid ja soovisid. Programmi lõpuseminaril selgusid ka parimatest parimad digipraktikud.

Kõige suurem eeskuju on Ingrid-Iiris Laak!

Ülimalt innovatiivne noorema põlvkonna õpetaja, kes rakendab digiteadmised mänguliselt praktikasse.

Kõige suurem toetaja on Gerli Härm!

Gerli on haridustehnoloogi rollis meie juures töötanud vaid mõned kuud, aga juba on ta jõudnud koolitada meie õpetajaid, osaleda rahvusvahelises projektis, luua Digitoe keskkonna ning lahendada terve rea meie igapäevaseid digiprobleeme. Juhtkond näeb Gerlit kui meie digivaldkonna üht edasiviijat ning soovime talle palju edu arendusprojektides!

Kõige suurema hüppe tegi Marika Ježova!

Marika oli sihikindel, püüdlik ja aktiivne DigiKiirendi koolitusel ja minikoolitustel osaleja. Oli avatud uuetele digitehnoloogia alastele väljakutsetele ja püüdis leida kohe seoseid ning võimalusi, kuidas õpitut rakendada oma igapäeva töös.

Viimati muudetud 08.03.2024.