Tublisid lõpetajaid ootab ees Vabariigi Presidendi ning haridus- ja teadusministri vastuvõtt

Loomise kuupäev 18.06.2020

Meie lõpetajad Grete Tselištševa, Joann Mõndresku, Ingrid-Iiris Laak, Markus Loopere, Rain Reino ja Andres Heinsoo on kutsutud Vabariigi Presidendi ning haridus- ja teadusministri parimatele lõpetajate vastuvõtule.

Vabariigi Presidendi ning haridus- ja teadusministri vastuvõtt üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide parimatele lõpetajatele toimub 21. augustil 2020. a kell 12.00 presidendilossi roosiaias. Meie koolist osalevad kuus õpilast on kõik väga heade õpitulemustega ning silmapaistvate saavutustega kutsevõistlustel ja õppetöövälistes tegevustes. Nad on noored, kes on aktiivsed oma koolis ja ühiskondlikus elus. Osalemine Vabariigi Presidendi ning haridus- ja teadusministri vastuvõtul on neile suur tunnustus meie riigi poolt.  Palju õnne, tublid lõpetajad!

Viimati muudetud 18.06.2020.