Valmistume rahvusvahelise projekti UPDATE töökoosolekuks

Loomise kuupäev 08.02.2023

Sel nädala oleme korraldamas Erasmus+ strateegilise koostööprojekti töökoosolekut. Tulemas on kuus väliskülalist Itaaliast, Taanist ja Kreekast. Gerli Härm ja Tiiu Vaher andsid esmaspäevasel infokoosolekul koolitöötajatele ülevaate projekti senistest tulemustest ja selle nädala tegevustest.

Projektist lähemalt:

Digiõpe on kujunemas õppeprotsessi loomulikuks ja igapäevaseks osaks ning see on toonud kaasa vajaduse uurida, kuidas saame kasutada digivõimalusi õppetöös senisest tõhusamalt, eriti just kutseõppe praktilistes tundides. See oli ajendiks, miks sündis koos Itaalia kutseõppeorganisatsiooni Enaip Piemonte, Kreeka ülikooli Hellenic Open University ning Taani hi-tech ettevõttega VIRSABI rahvusvaheline projekt UPDATE - User-friendly Practical Distance Active Training Experience. Erasmus+ projekti eesmärk on suurendada õpetajate ja kutseõppe vallas tegutsevate koolitajate digipädevusi, selleks digitaalses õppes kasutatavaid vahendeid ja meetodeid kogudes, rakendades, valideerides ning arendades.

Kaheaastase projekti jooksul viivad partnerorganisatsioonid Viljandi Kutseõppekeskus, Itaalia kutseõppeorganisatsioon Enaip Piemonte, Kreeka ülikool Hellenic Open University ning Taani hi-tech ettevõte VIRSABI oma riigi andmestiku põhjal läbi uurimistöö, luuakse lõimitud kursus koolitajatele ning piloteeritakse loodud koolitust. Tänaseks on valminud uurimistulemuste aruanne, mis sisaldab ülevaadet iga partnerriigi digitaalse ülemineku hetkeseisust kutseõppesüsteemis, kutsehariduses kasutatavatest praktikate kirjeldusi koos tugevuste ja nõrkuste väljatoomisega ning võrdlevat analüüsi enimlevinumatest digitaalsetest lahendustest.

Projekti teises etapis luuakse kutseõpetajatele suunatud 40-tunnine põimkursus, kus materjalid on kohandatud sõiduautotehniku ja kelneri erialade õpetamiseks. 8.-10. veebruaril saavad projektipartnerid kokku Viljandi Kutseõppekeskuses, et analüüsida loodava põimkursuse jaoks tehtud senist tööd ning arutada projekti edasisi tegevusi. Kaheaastase projekti lõpuks on loodava kursuse läbinud umbes 100 kutseõpetajat, kes oskavad senisest tõhusamalt rakendada digivahendeid praktilises õppes.

Viimati muudetud 08.02.2023.