Vastuvõtt on läbi, oleme uueks alguseks valmis

Loomise kuupäev 23.08.2023

Koolis asub septembris õppima 370 uut õppijat, oktoobris lisandub veel 70 auto- ja bussijuhiks õppijat. Kokku saab õppijaid 800.

23. augustil võttis vastuvõtukomisjon vastu viimased õppidasoovijad. Tulemus on kooli jaoks hea - enamus õppegruppe täitusid maksimaalselt. Paraku on ka erialasid, kus viimase hetkeni lootsime rohkem õppijaid, aga pidime siiski õppegruppide avamisest loobuma.

Avamata jäid vähese huvi tõttu põhihariduse baasil hoonete tehnosüsteemide spetsialisti, bussijuhi ja puhastusteenindaja õppegrupid. Mittestatsionaarses õppes jääb vähese huvi tõttu avamata kokkade, autoplekksepp-komplekteerija ja ventilatsioonitehniku õppegrupid. Põhivastuvõtu järel lootsime ka nende gruppide täitumist, aga need lootused ei täitunud. Soovijaid oli väga vähe. Õppegrupi avamiseks on mittestatsionaarses õppes vaja vähemalt 10 õppija olemasolu. Oleme kandideerijatele selle kurva teate ka edastanud. Soovitame kokaks soovijatel pöörduda naaberkooli Olustvere TMK poole, kus eriala avati. Auto plekksepp-komplekteerijad ja ventilatsioonitehnikud leiavad ehk koha Tartu VOCO-s. 

Vastuvõtt oli sel aastal pingeline, enamikele erialadele oli konkurss. Üldse laekus koolile üle 700 avalduse. Vastu võtame 370 õppijat. Õpilaskodus soovis majutust 380 õppijat. Koolil on õpilaskodus 240 kohta. Pidime kõigile koolile lähedal elavatele soovijatele majutuse ära ütlema. Vaadates õpilaste koduaadresse, selgub, et meie koolis tahavad õppida paljud õpilased väljaspoolt Viljandimaad. See on väga meeldiv, aga õpilaskodu kohtade arv seab edaspidi piiranguid õpilaste vastuvõtuks. Loodame, et see olukord ei vähenda koolitulijate arvu.

Kool algab Vana-Võidus uutel kutsekskhariduse õppijatel 28. augustil kell 11, II ja III kursusel 29. augustil kell 9.10. Ootame kõiki kooli registreerunuid õigeks ajaks kooli peahoones Looduse tee 2.

Head uut kooliaastat meile kõigile!

Tarmo Loodus

Viimati muudetud 08.03.2024.