VIKK osutab gümnaasiumile IT terviklahenduse teenust.

Loomise kuupäev 17.12.2020

Viljandi Gümnaasiumi direktori kohusetäitja Juhan-Mart Salumäe ja VIKK direktor Tarmo Loodus sõlmisid 17. detsembril 2020.a. lepingu gümnaasiumile serverite ja sisevõrgu haldusteenuse osutamises.

Viljandi Gümnaasium  ja Viljandi Kutseõppekeskus sõlmisid lepingu gümnaasiumi serverite ja sisevõrgu haldusteenuse osutamises. VIKKi IT õpilased ja õpetajad võtavad endale kohustuse hoida korras gümnaasiumi IT taristu, nagu serverid ja arvutipark, teha arvutitele ja serveritele vajalikud tarkvarauuendused, hooldused ja tagada vigade kiire lahendamine. Siia juurde käib ka vajalikud koolitused.

IT taristu haldus toimub üldjuhul kaugtööna. Lähiajal toimuvad tehnilised tööd, sellele järgnevad gümnaasiumi töötajate koolitamine ja nõustamine teenuste kasutamiseks. Oluline on tagada süsteemide turvalisus. See toob kaasa kaugligipääsude, teenustele loomine ja seadistamine.

Kokkulepitud tegevused tagavad gümnaasiumile korras, kiiresti töötava võrgu ja turvalised välisühendused. Lepingu allkirjastasid Juhan-Mart Salumäe, Viljandi Gümnaasiumi Juhiabi direktori ülesannetes ja VIKK direktor Tarmo Loodus 17. detsembril 2020.a.

Viimati muudetud 17.12.2020.