VIKK sai õpirände harta.

Loomise kuupäev 20.10.2019

Teisipäeval 15. oktoobril anti Viljandi kutseõppekeskusele kätte eduka õpirände korraldaja haridusprogrammi "Erasmus+" tunnustuse.

15. oktoobril toimus Tartu Kutsehariduskeskuses kutsehariduse rahvusvahelistumise päev, kus jagati Eesti kutsehariduse rahvusvahelise koostöö häid praktikaid. Praktikate jagamine on oluline seetõttu, et Eesti kutseõppeasutuste rahvusvaheline koostöövõrgustik on praegu laiem kui iial varem. Kutseõpperänne toimub üha kaugemate riikidega ja suureneb õpirändurite arv.

Viimase viie aasta on Erasmus+ programmi abil Eestist välja läinud 3901 kutseõppurit. Sama perioodi jooksul on Eestis oma praktika läbinud 2044 välisõppurit. Kõige aktiivsemalt on välisõppuritele Eesti ettevõtete juures tööpraktikat korraldanud Tartu Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus.

Päeva lõpuks anti pidulikult üle 2019. aasta Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartad Viljandi Kutseõppekeskusele ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile. Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse kutseõppeasutusi, mis on olnud edukad kvaliteetse õpirände korraldamises oma õpilastele ja töötajatele ning julgustatakse neid edasi arendama oma rahvusvahelise koostöö strateegiaid.

Loe lähemalt: https://sakala.postimees.ee/6803486/viljandi-kutseoppekeskus-peibutab-piiritaguseid-oppureidlink opens on new page

 

 

Viimati muudetud 29.10.2019.