Viljandi Kutseõppekeskuse virtuaaltuur

Oskusteaasta

iso9001

 

KUTSE ANDMINE

Registreeru autokool.vikk.ee

  • Lõppeastmekoolitus 4.09.2017 kell 16:30
  • B kategooria kursus 11.09.2017 kell 16:45
  • B kategooria kursus 09.10.2017 kell 16:45

vikk autokool www

Tänud "Noore Meistril" tegijatele!
Õnnitlused Alvar Kovalile - Eesti parim noor elektrik!!!

4.-5. mail toimus Eesti Näituste messikeskuses kutsemeistrivõistlus „Noor Meister 2017“, kus oli võimalik tutvuda erinevate ametitega ja näha, millise pühendumuse ja oskuslikkusega noored oma tööd teevad.

Sellel aastal tõi Noor Meister pealtvaatajateni kutsemeistrivõistlused 31 võistlusalal ligi 400 võistlejaga. Võistlustel selgusid Eesti parimad noored meistrid, kellest mitmed lähevad Eestit esindama rahvusvahelistele võistlustele EuroSkills ja WorldSkills. Parimate väljaselgitamisel hindasid kohtunikud võistlejate kiirust, täpsust ning omandatud teadmiste ja oskuste rakendamist.

Viljandi Kutseõppekeskusest osales Noorel Meistril 12 õpilast kaheksal kutsealal. 
Arvuti- ja teenindusõppeosakonnast: 
Janek Viies infotehnoloogia
Cätlin Mägi infotehnoloogia
Kairit Soe pagar
Kristo Mürk restoraniteenindaja
Kristin Puura restoraniteenindaja
Ehitusõppeosakonnast: 
Rivo Tasane keskkonnatehnika lukksepp
Lauri Hollo keskkonnatehnika lukksepp
Anti Mägi keskkonnatehnika lukksepp
Alvar Koval elektrik - saavutas I koha
Elin Matikainen ehitusviimistleja
Autoõppeosakonnast:
Rainer Teder keevitaja
Tanel Treimann keevitaja

Suur tänu õpilasi juhendanud õpetajatele: Gerli Napritson, Imbi Põrk, Toomas Lükk, Mart Joosep, Kait Aidnik, Aule Suleoja, Priit Paap, Albert Ustimenko.

Näituste Messikeskuses tutvustasid meie kooli Pirkit Stroo, Markus Prosolkov, Enrike Niin, Valdis Jõgi. Suur aitäh Teile!

Samuti suur aitäh „Noor Meister 2015“ korraldamisel abi eest Rein Kalda, Rein Soesoo, Ott Kukk.

Tarmo Loodus

20. aprillil toimus Viljandi Kutseõppekeskuses Oskaja eelkutsevõistlus, kus osalesid Viljandi Paalalinna Kool, Suure-Jaani Kool, Võhma Kool, Kalmetu Põhikool, Saarepeedi Kool, Halliste Põhikool ja Lustivere Põhikool.

Võistlus oli mõeldud Viljandi, Järva, Jõgeva, Valga ja Tartu(maakonna) üldhariduskoolide 9. klassidele.  Eesmärk on tutvustada kutseõppeasutustes õpitavaid erialasid, tulevasi ameteid ning töömaailma. Osaleda  sai igast koolist üks 3. liikmeline võistkond pannes ennast proovile põllumajandus, toitlustuse, IT, ehitus, auto, puidu ja elektri valdkondades.

Põllumajanduse ning toitlustuse ülesandena tuli ära arvata teraviljade või köögitarvete nimed. IT tuli võrgukaablid otsastada, mida said võistlejad kodus eelnevalt harjutada. Puidus pidid võistkonnad jooniselt märkima prussile mõõdud ning sinna vastavad kruvid kinnitama. Elektris tuli hinnata lambi ökonoomsust ning ehituses panna torudest kokku kuke kujutis. Auto ülesandes tuli võistkondadel lugeda elektriskeemi ning ühendada autotuled. Raskemateks valdkondadeks kujunes sellel aastal IT ja toitlustuse, kus tulemuse said kirja ainult kaks võistkonda. Parimad tulemused saavutati aga elektri ja ehituse valdkonnas.

Oskaja eelkutsevõistluse võitjaks tuli Viljandi Paalalinna Kool 2187 punktiga. Talle järgnes Suure-Jaani Kool 2268 punktiga ning Võhma Kool 2200 punktiga.

Vaata täpsemaid võistlusetulemusi ning tutvu piltidega leheküljel www.oskaja.ee

VIKK tänab omaltpoolt kõiki Oskaja eelkutsevõistluse korraldajaid ning võistluses osalejaid!

Järgmine Oskaja eelkutsevõistlus toimub Olustvere Teenindus- ja Maamajandus koolis 2018. aasta aprillis.

Alates 15. märtsist on kõigil võimalik Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehe www.hm.ee/gala kaudu esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid.

Aasta Õpetaja galal „Eestimaa õpib ja tänab“ tunnustame haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.

Tunnustame piirkondlikult ja üleriigiliselt tulemuslikku tegevust, millel on märkimisväärne mõju õppurite arengule, kogukonnale ja ühiskonnale. Lisaks tõstame Aasta Õpetaja galal esile ka õppureid ja nende juhendajaid, kes esindasid möödunud õppeaastal Eestit edukalt rahvusvahelistel võistlustel. Samuti on kogu ettevõtmise eesmärgiks heade kogemuste jagamine üle Eesti.

Kandidaate on kõigil võimalik esitada kuu aja jooksul üheteistkümnes kategoorias: lasteaiaõpetaja, klassiõpetaja, põhikooliõpetaja, gümnaasiumiõpetaja, klassijuhataja, kutseõppeasutuse õpetaja, õppejõud, suunaja, õppeasutuse juht, hariduse sõber ja aasta tegu hariduses.

Pärast kandidaatide selgumist alustavad parimatest parimate valimiseks tööd esmalt maakondlikud komisjonid ja kõrghariduse komisjon, kes seejärel esitavad igas kategoorias oma ettepanekud üleriigilisele komisjonile. Üleriigilisele komisjonile esitatud õpetajate kohta ootame ka õpilaste arvamusi, mis võiksid olla kuni kaheminutilise videoklipi vormis.

Kogu ettevõtmine tipneb 7. oktoobril Pärnu kontserdimajas toimuva Aasta Õpetaja galaga, mille korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Haridustöötajate Liit ja SA Innove ning millest sünnib ka otseülekanne televisioonis.