Vastuvõtu kord

Viljandi Kutseõppekeskusesse tasemeõppesse vastuvõtu kord on koostatud Kutseõppeasutuste seaduse § 25 Kooli vastuvõtt ja Haridus- ja teadusministri 16.04.2018 määruse nr 14 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord“ alusel ning sätestab kooli vastuvõtu korraldamise üldised põhimõtted, tingimused ja korra.

Avaldatud 01.02.2024. Viimati muudetud 12.04.2024.