Mõnikord vajame rohkem aega.

Loomise kuupäev 24.10.2019

Kutsevaliku aasta pakub võimalust iseendaga paremaks sõbraks saada ja õigeid valikuid teha. Oodatud on noored kui 26. eluaastani. Avaldusi programmis osalemiseks ootame kuni 1. novembrini.

Kui olin 14 ja põhikool läbi sai, ei tulnud minul mõttessegi minna kutsekooli. Seda sel põhjusel, et olin otsustanud õpetajaks saada. Selleks tuli keskkool lõpetada ja ülikooli sisseastumiseksamid ära teha. Minu valik oli selge ja arusaadav. Mul polnud kõhklusi oma elutee kujundamisel.

See pole kõigiga nii. Mitmed noored ei tea peale põhikooli lõpetamist või ka juba gümnaasiumis või kutsekoolis õppides, kes temast tulevikus saab. Mis talle iseseisva elu alguses kõige sobilikum tegevusala on. See on suur segadus noore inimese hinges. Selles selgusele jõudmiseks on vaja aega, on vaja võimalust iseennast tundma õppida, katsetada erinevaid võimalusi.

Mõeldes nedele kõhklevatele noortele või ka vale valiku teinud noortele, oleme VIKKis jõudnud arusaamiseni, et vajame ka neile noortele mõeldud lahendusi. Oleme jõudnud õppekavani, mis pakub võimalust iseendaga paremat tutvust sobitada. Loodetavasti on sellest lahendusest noortele abi.

Mis meil selle kutsevaliku aastaga toimub. Noored saavad kogenud juhendajaga koos erinevaid elukutseid katsetada ja muid eluks vajalikke oskusi arendada. Nii on igal noorel võimalik ühe aastaga luua parem ja kindlam mina. Saab tuttavaks saada iseendaga ja asuda oma soove ellu viima. 

Kutsevaliku aasta programm on mõeldud kuni 26-aastastele inimestele, kes pole pärast põhikooli lõpetamist läinud tööle ega õppima, on kutsekooli või gümnaasiumi pooleli jätnud või pole lihtsalt leidnud sobivat eriala. 

Kooli on oodatud ka haridusliku erivajadusega noored. Oleme suhelnud kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatega teada saanud, et tihtilugu ei ole erivajadustega inimestel kuhugi minna, neil saavad justkui võimalused otsa. Kutsevaliku aastaga tulemegi appi ja püüame leida neile võimaluse. 

Viljandi kutseõppekeskuses kohapeal saab õppida ehitus- ja puidutööd, auto- ja metalliõpet, toitlustust ja teenindust ning informaatikat. 

Kutsevaliku aastaga pakume noortele aega otsustamiseks. Tulge ja ehitage oma tulevikku koos meiega!

Loe ka Sakala lugu: https://sakala.postimees.ee/6807799/kutsekool-pakub-noortele-sobiva-eriala-leidmiseks-aastast-programmilink opens on new page

Viimati muudetud 05.11.2019.