Köögiabiline - 2 a

Köögiabiline - 2 a

ESITA AVALDUSlink opens on new page

Õppekava Köögiabiline
Õppeliik 2. taseme kutseõpe
Õppevorm Statsionaarne koolipõhine õpe
Eeltingimused Põhihariduse nõudeta
Õppeaeg 2 aastat
Vastuvõtt 01.04 - 11.08.2024
Eriala lühitutvustus

Sulle sobib köögiabilise töö, kui koka eriala tundub liiga pingeline ja vastutusrikas, aga köögimaailm on Sinu jaoks justkui teine kodu. Õppimise käigus saab oskused köögis askeldava koka abistamiseks toitude valmistamisel. Köögiabiline valmistab koka juhendamisel süüa, teeb puhastus- ja koristustöid ja järgib ettevõtte enesekontrolliplaani. Köögiabiline peab kinni hügieenireeglitest ja töötab meeskonnas juhendamisel. Köögiabiline töötab toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes: suurköök, söökla, kohvik, restoran, pubi, baar, kiirtoitlustusettevõte, catering-ettevõte.

Õppekorraldus

Õppesisu

  • Sissejuhatus köögiabilise kutseõpingutesse
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Nõudepesu, puhastamine ja koristamine
  • Toiduhügieen
  • Teeninduse alused
  • Köögiabilise praktilise töö alused
  • Ettevalmistus kutseeksamiks
  • Köögiabilise praktika
  • Valikõpingud
  • Õpingute käigus saab ettevalmistuse, et sooritada köögiabiline EKR 2. taseme kutseeksam. 
Õppe- ja rakenduskavad

Köögiabilise eriala õppekavalink opens on new page ja rakenduskavalink opens on new page

Meie pakume
Kaasaegseid õpitubasid ja mitmekülgset keskkonda sündmuste ja tähtpäevade korraldamisel. Õpitubades on võimalus käsitleda toidutooret, abistada kokka toitude valmistamisel ning serveerimisel, mille tulemusel õppija saab planeerida edaspidist tööd toitlustusettevõttes. Õppeperioodi ajal on võimalik ööbida kooli kaasaegses õpilaskodus.  Võimalus õppetoetuseks. Vaba aega saab sisustada sportimise ja erialaringide tegevustega.
Teilt ootame

Huvi  ja soovi töötada meie meeskonnas, rutiiniga toimetulekut, korrektsust, puhtust ja positiivset suhtumist. Vajalik on hea füüsiline tervis ja vastupidavus. Kutse eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Töö võib olla periooditi pingeline.

Pärast kooli

Ootavad sind tööle toitlustusettevõtted Euroopa Liidus uute ideede ja heade oskustega, mille oled erialal omandanud. Eriala lõpetanu võib töötada toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes nagu restoran, kohvik, söökla, baar, kiirtoitlustusettevõte, suurköök, catering-ettevõte jms. Köögiabilise ametikohalt on võimalik edasi õppida abikokaks. 

Kontakt
Avaldatud 07.05.2018. Viimati muudetud 05.04.2024.