IT-süsteemide nooremspetsialist - 3 a

IT-süsteemide nooremspetsialist - 3 a

ESITA AVALDUSlink opens on new page

Õppekava IT-süsteemide nooremspetsialist
Õppeliik 4. taseme kutseõpe / kutsekeskharidusõpe
Õppevorm Statsionaarne koolipõhine õpe
Eeltingimused Põhiharidus; eelduskursuse "Arvutite riistvara alused" läbimine (täpsem info allpool)
Õppeaeg 3 aastat
Vastuvõtt 01.04 - 24.06.2024
Töötukassa toetus Töötukassa toetab õppimist. Vaata tingimusi SIITlink opens on new page
Eriala lühitutvustus

IT mängib olulist rolli erinevates ettevõtetes ning tänapäeva IT-spetsialistilt oodatakse laialdasi teadmisi ja oskusi. Mitmekülgne IT-süsteemide nooremspetsialisti õpe valmistab sind ette mitte ainult tänase, vaid ka homse tööturu väljakutseteks.

IT-süsteemide nooremspetsialisti õppe käigus saate teadmised IT taristu loomisest ja arendamisest, arvutite ja arvutivõrkude ehitusest ja seadistamisest, operatsioonisüsteemidest ning programmeerimise alustest. IT-süsteemide nooremspetsialisti põhilised tööülesanded on IT-taristu arendamine, süsteemide haldamine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatoe pakkumine, muudatuste toe pakkumine, standardsete IT-probleemide lahendamine, teenuste osutamine ja infoturbe toe pakkumine.

See eriala on sinu jaoks, kui sul on kiire tehniline taip, oskus loogiliselt mõelda ning valmisolek lahendada mitmesuguseid IT-alaseid väljakutseid. Valdkond areneb kiiresti, seega on oluline olla pidevalt valmis end täiendama ka töömaailmas. Tähtis on olla avatud meeskonnatööle ja oskus edukalt toime tulla konfliktsituatsioonides.

Sind ootavad asutused ja ettevõtted kogu Eestis!

Õppekorraldus

Õppesisu:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • IT valdkonna alusteadmised
 • Programmeerimise alused
 • Windows operatsioonisüsteemid
 • Linux/BSD operatsioonisüsteemid
 • Rakendusserverid
 • Majutuskeskkonna riistvara
 • Arvutivõrgud
 • Küberturvalisus
 • Skriptimisvahendid
 • IT-korralduse alused
 • Praktika
 • Üldõpingud
 • Valikõpingud
Õppe- ja rakenduskavad

Statsionaarse õppe õppekavalink opens on new page ja rakenduskavalink opens on new page

Meie pakume
Kaasaegseid õppetöövahendeid, moodsat õpilaskodu, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust tegeleda hobidega. 
Teilt ootame

Huvi uute tehnoloogiate ja teadmiste omandamise vastu.

Pärast kooli

Ootavad teid IT-ga tegelevad ettevõtted. Võimalus on jätkata õpinguid rakenduskõrgkoolis.

Eelduskursus "Arvutite riistvara alused"

Kandideerimiseks on vajalik läbida eelnevalt e-kursus "Arvutite riistvara alused (VIKK)", mille tegemiseks kulub ca 8-20 h. Kursuse läbimise tähtaeg on 24.06.2024. 

Link ja võti avanevad ka sais.ee avalduse lehel. 

Kursuse link: https://moodle.edu.ee/course/view.php?id=12204link opens on new page

Kursuse võti: A5tu_si55e24

HTM Moodlelink opens on new page konto puudumisel tuleb see eelnevalt registreerida, juhised selleks on leitavad keskkonna avalehelt.

Kontakt
Avaldatud 07.05.2018. Viimati muudetud 05.04.2024.