Erasmus+ õpirände konsortsium 2015/16 Töökohapõhise õppe arendamise konsortsium HoReCa valdkonnas

Projekt puudutab koka eriala. Praegu on võimalik kandideerida. Partnerriigiks Prantsusmaa.

projekti koordineerib Tartu KHK.

Õpilaskandidaadid saavad olla täisealised, ja alates II kursus, ka sesoonõppest.

Saada e-mail oma kandideerimissooviga projektijuht Tiiu Vaher`ile: tiiu.vaher@vikk.ee

Avaldatud 29.03.2024. Viimati muudetud 29.03.2024.