VIKK simulatsiooniseadmed praktilise õppe toetamiseks

Projektiga "VIKK simulatsiooniseadmed praktilise õppe toetamiseks" nr 2014-2020.1.03.22-0447 soetati 2023. aastal koolile vajalikud õppesimulaatorid, milleks olid veoauto- ja bussijuhi sõidusimulaator, juhiabi mugavusseadmete simulaator, elektrimootorite paigalduse simulaator ning fotoelektrilise elektritootmise seadme simulaator. Simulaatorite kasutamine mitmekesistab õpikeskkonda, muudab õppe ohutumaks ja keskkonnasäästlikumaks. Simulaatorite kasutamine võimaldab täpsemat õpianalüüsi ja individuaalset tagasisidet õppijatele ning loob tingimused digiõppe laiendamiseks koolis. Projekt sai toetust Euroopa Sotsiaalfondist meetme "2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" toel.

Projekti eesmärk oli saavutada ressursisääst, keskkonnasõbralik õppimine ning õppijate ohutuse tagamine simulaatorite abil. Projekti tulemusena arendati kooli õppekavades mooduleid, mis toetavad simulaatorite kasutamist, ning õpetajad läbisid vastavad pädevuskoolitused.

Projekti algus ja lõpp: 01.06.2022 - 30.08.2023

Eelarve ja toetussumma: 146 399,05 EUR

Avaldatud 29.03.2024. Viimati muudetud 29.03.2024.