Keevitussimulaatorite hankimine ja kasutuselevõtt

Projektiga "Keevitussimulaatorite hankimine ja kasutuselevõtt" nr 2014-2020.1.03.23-0894 soetati 2023. aastal koolile neli keevitussimulaatorit, tagades seeläbi mitmekesisema õppeprotsessi, materiaalsete ressursside kokkuhoiu ning ohutuma õpikeskkonna õppijatele. Projekti tulemusena lisandus kooli õppekavadesse moodulid, mis toetavad simulaatorite kasutamist õppetöös. Õpetajad läbivad vastavad pädevuskoolitused. Projekt sai toetust Euroopa Sotsiaalfondist meetme "2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" toel.

Projekti eesmärk on saavutada paremad tulemused õppetöös, ressursside kokkuhoid, õppijate ohutuse tagamine ning parandada õppijate ja õpetajate teadlikkust digiõppest.

Projekti algus ja lõpp: 12.07.2023 - 31.12.2023

Eelarve ja toetussumma: 94 512,00 EUR

Avaldatud 29.03.2024. Viimati muudetud 29.03.2024.