Suurendada õpilaste digipädevusi, toetada digitehnoloogia lõimimist erialaõppesse

Projekti eesmärk oli tõsta Viljandi kutseõppekeskuse õpilaste digipädevust läbi tehnoloogiatöötubade korraldamise. Projektist võtsid osa erinevate erialade tasemeõppe õpilased, kellele on erialaselt oluline IT-alaste teadmiste ning digitehnoloogia tundmise arendamine. Projekti raames toimus kaks õppekäiku TalTech Mektorysse, kus osalevad õpilased said praktilisi kogemusi erinevatel IT-teemadel. Saatvad õpetajad said uusi ideid digipädevuste integreerimiseks erialaõppesse. Lisaks sellele saavad projekti viljadest kasu ka tulevased tööandjad, kuna noored spetsialistid sisenevad tööturule parema digitaalse ettevalmistusega.

Projekti tegevusi toetas Eesti Interneti Sihtasutus.

Avaldatud 29.03.2024. Viimati muudetud 29.03.2024.