Puhastusteenindaja - 1 a (sessioon- või töökohapõhine õpe)

Puhastusteenindaja - 1 a (sessioon- või töökohapõhine õpe)

ESITA AVALDUSlink opens on new page

Õppekava Puhastusteenindaja
Õppeliik 3. taseme kutseõpe
Õppevorm Mittestatsionaarne õpe, statsionaarne töökohapõhine õpe
Eeltingimused Põhihariduse nõudeta
Õppeaeg 1 aasta
Vastuvõtt 01.04 - 11.08.2024
Eriala lühitutvustus

Puhastusteenindaja õppe käigus omandatakse oskused, et puhastada ja hooldada erinevaid töö- ja elukeskkondi. Puhastusteenindaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale ning kasutab ökonoomselt, tervist ja keskkonda säästvalt koristusaineid, -tarvikuid, seadmeid, masinaid, abi- ja isikukaitsevahendeid. Puhastusteenindaja töötab juhiste järgi kas iseseisvalt või meeskonnas. Kutse eeldab valmisolekut töötada osalise tööajaga, samuti puhkepäevadel, riiklikel pühadel, varahommikusel, hilisõhtusel või öisel ajal. Töökeskkonna eripärast sõltuvalt puutub puhastusteenindaja kokku füüsikaliste (nt tuuletõmbus, raskuste teisaldamine), keemiliste (nt koristusained) või bioloogiliste (nt mikroorganismid) ohuteguritega.

Õppekorraldus

Mittestatsionaarne- ja töökohapõhine õpe toimub üldjuhul kaks korda kuus reedel kell 8.10 - 16.35 vastavalt õppetöögraafikule sh tuleb sooritada ettevõttepraktika 20 EKAP (65 tööpäeva). 

Õppesisu

  • Sissejuhatus puhastusteeninduse kutseõpingutesse
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Puhastamine ja koristamine
  • Puhastusteenindaja praktika
  • Eripuhastustööd
  • Valikõpingud
  • Lõpueksam
  • Õpingute käigus saab ettevalmistuse, et sooritada puhastusteenindaja EKR 3. taseme kutseeksam. 
Õppe- ja rakenduskavad

Puhastusteenindaja eriala õppekavalink opens on new page ja rakenduskavalink opens on new page

Meie pakume
Võimalust teenindusteadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 
Teilt ootame

Huvi  ja soovi töötada meie meeskonnas, lojaalsust, korrektsust, puhtust ja positiivset suhtumist. Kutse eeldab valmisolekut töötada osalise tööajaga, samuti puhkepäevadel, riiklikel pühadel, varahommikusel, hilisõhtusel või öisel ajal.Töökeskkonna eripärast sõltuvalt puutub puhastusteenindaja kokku füüsikaliste (nt tuuletõmbus, raskuste teisaldamine), keemiliste (nt koristusained) või bioloogiliste (nt mikroorganismid) ohuteguritega.  Töö võib olla periooditi pingeline.

Pärast kooli

Ootavad sind tööle majutusettevõtted (hotell, motell, külalistemaja, hostel, puhkeküla, puhkemaja, külaliskorter, kodumajutus) Euroopa Liidus sinu uute ideede ja heade oskustega, mille  oled erialal omandanud. Edasi on võimalik õppida neljandal ja hiljem ka viiendal kutsetasemel. 

Kontakt
Avaldatud 07.05.2018. Viimati muudetud 05.04.2024.